نجمه خسروی نژاد


نخستین مشاوره رایگان

یک وکیل بسیار مناسب در تمامی زمینه ها-100% پیروزی

جدول قرار ملاقات ها

تماس تلفنی

درباره نجمه خسروی نژاد

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید عنصر دارای فاصله بیرونی 50 پیکسل از سمت چپ است (margin-left: 50px) اما آن فاصله در زمانی که عنصر به سمت چپ شناور شده است (float: left) همچنان در عنصر نگهدارنده اش حفظ شده و خارج نشده است. 2. وقتی یک عنصر به سمتی شناور می شود باید تا جایی که امکان دارد به سمت منظور هول داده شود. مثلا اگر به سمت چپ شناور می شود باید تا جایی که می تواند به سمت چپ عنصر نگهدارنده اش تغییر مکان دهد. 3. یک عنصر شناور تا جایی به سمت منظور هول داده می شود تا بیرونی ترین لبه آن, لبه عنصر نگدارنده اش یا لبه عنصر شناور دیگری را لمس کند. 4. فاصله بیرونی سمت راست (margin-right) یک عنصری که به سمت چپ شناور شده است در سمت راست فاصله بیرونی سمت چپ یک عنصری که به سمت راست شناور شده است و در سمت راست عنصر نیز است, قرار نمی گیرد. برای سمت چپ هم این قاونون برقرا است. (منظور این قانون عدم تداخل فواصل بیرونی عناصر شناور است) 5. اگر عرض عنصر شناور از فضای موجودی که در اطرافش هست بیشتر شود عنصر به خط بعد سقوط می کند.

نجمه خسروی نژاد را اینجا بیابید

آدرس دفتر

نظرات کاربران


خیلی وکیل خوبی بود!

مشاوره بسیار خوبی داشتم با ایشان از عدل آنلاین متشکرم.