مرجان واشقانی فراهانی


نخستین مشاوره رایگان

یک وکیل مناسب برای آشناهاو کسانی که معرفی میشوند

جدول قرار ملاقات ها

تماس تلفنی

درباره مرجان واشقانی فراهانی

امکان شرکت در آزمون های طراحی شده توسط پزشکان ابرسلامت در تمامی ابعاد جسمی و روحی؛ و پایش نتایج از طریق سامانه ابرسلامت و دریافت توصیه ها و خدمات مورد نیاز حوزه سلامت در حساب کاربری فرد. کاربران ابرسلامت می توانند با استفاده از حساب ابرسلامت خود تمامی مدارک و فایل های پزشکی و درمانی خود را در محلی امن بارگذاری نمایند.کاربران ابرسلامت می توانند با استفاده از حساب ابرسلامت خود تمامی مدارک و فایل های پزشکی و درمانی خود را در محلی امن بارگذاری نمایند.

مرجان واشقانی فراهانی را اینجا بیابید

آدرس دفتر

نظرات کاربران


خیلی وکیل خوبی بود!

مشاوره بسیار خوبی داشتم با ایشان از عدل آنلاین متشکرم.