مرجان واشقانی فراهانی


نخستین مشاوره رایگان

یک وکیل مناسب برای آشناهاو کسانی که معرفی میشوند

جدول قرار ملاقات ها و تماس های تلفنی

مشاوره تلفنی

 • شنبه
  2/22
  یکشنبه
  2/23
  دوشنبه
  2/24
 • سه شنبه
  2/25
  چهارشنبه
  2/26
  پنجشنبه
  2/27
  غیر قابل دسترس
 • جمعه
  2/28
  شنبه
  2/29
  یکشنبه
  2/30
  غیر قابل دسترس
 • دوشنبه
  2/31
  سه شنبه
  3/01
  چهارشنبه
  3/02
 • پنجشنبه
  3/03
  جمعه
  3/04
  شنبه
  3/05
  غیرقابل دسترس
  غیر قابل دسترس
 • یکشنبه
  3/06
  دوشنبه
  3/07
  سه شنبه
  3/08
 • چهارشنبه
  3/09
  پنجشنبه
  3/10
  جمعه
  3/11
  غیر قابل دسترس
  غیر قابل سترس
 • شنبه
  3/12
  یکشنبه
  3/13
  دوشنبه
  3/14
  غیر قابل سترس
 • سه شنبه
  3/15
  چهارشنبه
  3/16
  غیر قابل سترس
  غیر قابل سترس

ملاقات حضوری

 • شنبه
  2/22
  یکشنبه
  2/23
  دوشنبه
  2/24
 • سه شنبه
  2/25
  چهارشنبه
  2/26
  پنجشنبه
  2/27
  غیر قابل دسترس
 • جمعه
  2/28
  شنبه
  2/29
  یکشنبه
  2/30
  غیر قابل دسترس
 • دوشنبه
  2/31
  سه شنبه
  3/01
  چهارشنبه
  3/02
 • پنجشنبه
  3/03
  جمعه
  3/04
  شنبه
  3/05
  Unavailable
  Unavailable
 • یکشنبه
  3/06
  دوشنبه
  3/07
  سه شنبه
  3/08
 • چهارشنبه
  3/09
  پنجشنبه
  3/10
  جمعه
  3/11
  غیر قابل دسترس
  غیر قاب دسترس
 • شنبه
  3/12
  یکشنبه
  3/13
  دوشنبه
  3/14
  غیر قابل دسترس
 • Thu
  24/05
  Fri
  25/05
  غیر قابل دسترس
  غیر قابل دسترس

درباره مرجان واشقانی فراهانی

امکان شرکت در آزمون های طراحی شده توسط پزشکان ابرسلامت در تمامی ابعاد جسمی و روحی؛ و پایش نتایج از طریق سامانه ابرسلامت و دریافت توصیه ها و خدمات مورد نیاز حوزه سلامت در حساب کاربری فرد. کاربران ابرسلامت می توانند با استفاده از حساب ابرسلامت خود تمامی مدارک و فایل های پزشکی و درمانی خود را در محلی امن بارگذاری نمایند.کاربران ابرسلامت می توانند با استفاده از حساب ابرسلامت خود تمامی مدارک و فایل های پزشکی و درمانی خود را در محلی امن بارگذاری نمایند.

حوزه های تخصص وکیل

مرجان واشقانی فراهانی را اینجا بیابید

آدرس دفتر:

نظرات کاربران