معصومه غلام فراهانی


نخستین مشاوره رایگان

جدول قرار ملاقات ها و تماس های تلفنی

مشاوره تلفنی

 • شنبه
  2/22
  یکشنبه
  2/23
  دوشنبه
  2/24
 • سه شنبه
  2/25
  چهارشنبه
  2/26
  پنجشنبه
  2/27
  غیر قابل دسترس
 • جمعه
  2/28
  شنبه
  2/29
  یکشنبه
  2/30
  غیر قابل دسترس
 • دوشنبه
  2/31
  سه شنبه
  3/01
  چهارشنبه
  3/02
 • پنجشنبه
  3/03
  جمعه
  3/04
  شنبه
  3/05
  غیرقابل دسترس
  غیر قابل دسترس
 • یکشنبه
  3/06
  دوشنبه
  3/07
  سه شنبه
  3/08
 • چهارشنبه
  3/09
  پنجشنبه
  3/10
  جمعه
  3/11
  غیر قابل دسترس
  غیر قابل سترس
 • شنبه
  3/12
  یکشنبه
  3/13
  دوشنبه
  3/14
  غیر قابل سترس
 • سه شنبه
  3/15
  چهارشنبه
  3/16
  غیر قابل سترس
  غیر قابل سترس

ملاقات حضوری

 • شنبه
  2/22
  یکشنبه
  2/23
  دوشنبه
  2/24
 • سه شنبه
  2/25
  چهارشنبه
  2/26
  پنجشنبه
  2/27
  غیر قابل دسترس
 • جمعه
  2/28
  شنبه
  2/29
  یکشنبه
  2/30
  غیر قابل دسترس
 • دوشنبه
  2/31
  سه شنبه
  3/01
  چهارشنبه
  3/02
 • پنجشنبه
  3/03
  جمعه
  3/04
  شنبه
  3/05
  Unavailable
  Unavailable
 • یکشنبه
  3/06
  دوشنبه
  3/07
  سه شنبه
  3/08
 • چهارشنبه
  3/09
  پنجشنبه
  3/10
  جمعه
  3/11
  غیر قابل دسترس
  غیر قاب دسترس
 • شنبه
  3/12
  یکشنبه
  3/13
  دوشنبه
  3/14
  غیر قابل دسترس
 • Thu
  24/05
  Fri
  25/05
  غیر قابل دسترس
  غیر قابل دسترس

درباره معصومه غلام فراهانی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید عنصر دارای فاصله بیرونی 50 پیکسل از سمت چپ است (margin-left: 50px) اما آن فاصله در زمانی که عنصر به سمت چپ شناور شده است (float: left) همچنان در عنصر نگهدارنده اش حفظ شده و خارج نشده است. 2. وقتی یک عنصر به سمتی شناور می شود باید تا جایی که امکان دارد به سمت منظور هول داده شود. مثلا اگر به سمت چپ شناور می شود باید تا جایی که می تواند به سمت چپ عنصر نگهدارنده اش تغییر مکان دهد. 3. یک عنصر شناور تا جایی به سمت منظور هول داده می شود تا بیرونی ترین لبه آن, لبه عنصر نگدارنده اش یا لبه عنصر شناور دیگری را لمس کند. 4. فاصله بیرونی سمت راست (margin-right) یک عنصری که به سمت چپ شناور شده است در سمت راست فاصله بیرونی سمت چپ یک عنصری که به سمت راست شناور شده است و در سمت راست عنصر نیز است, قرار نمی گیرد. برای سمت چپ هم این قاونون برقرا است. (منظور این قانون عدم تداخل فواصل بیرونی عناصر شناور است) 5. اگر عرض عنصر شناور از فضای موجودی که در اطرافش هست بیشتر شود عنصر به خط بعد سقوط می کند.

حوزه های تخصص وکیل

معصومه غلام فراهانی را اینجا بیابید

آدرس دفتر:

نظرات کاربران